SERVICE

 
 • Insect Consultancy geeft informatie over velerlei nuttige en schadelijke insecten. De nadruk ligt echter op nuttige en schadelijke insecten in grasland (weiden, sportgrasvelden, golfbanen, openbaar groen en particuliere gazons).
   
 • Insect Consultancy kan voor u bepalen waar de problemen met engerlingen zich zullen voordoen voordat de werkelijke schade zichtbaar wordt. Deze voorbemonstering vindt meestal plaats in de tweede helft van juli en begin augustus.
   
 • Insect Consultancy determineert uw schadelijke insecten (zoals engerlingen) zodat de best passende bestrijding als advies gegeven kan worden.
   
 • Insect Consultancy begeleid de engerlingenbestrijding met behulp van insecten-parasitaire nematoden (aaltjes):
  • Onderzoek van de spuitapparatuur vooraf, op doelmatigheid en veiligheid voor de nematodentoepassing,
  • Onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde nematoden. Indien nodig levert de producent nieuw product op aanbeveling van Insect Consultancy.
  • Onderzoek naar de kwaliteit van de nematoden nadat ze verspoten zijn.
  • Bepaling van de hoeveelheid toegepaste nematoden per m.
  • Effectbepaling van de behandeling.
    
 • Insect Consultancy geeft workshops op het gebied van insecten in het openbaar groen en sportterreinen.
   
 • Insect Consultancy geeft voorlichting over ecologisch beheer van sportterreinen en openbaar groen.
   
 • Insect Consultancy kan voorlichting geven bij de inrichting van sportterreinen en golfterreinen om mogelijkheden en voorwaarden te scheppen voor een betere beheersbaarheid van insectenplagen.

Copyright Insect Consultancy 2011