WORKSHOP

 

Inleiding in de Entomologie (insectenkunde)
voor sportvelden en groenbeheer

In veel gevallen is er voor het beheer van openbaar groen en sportvelden onvoldoende specifieke kennis over het voorkomen, beheersen en de bestrijdingsmogelijkheden van insectenaantastingen. Bij ‘Insect Consultancy’ komt het tijdens discussies over problemen, bij onder andere sportvelden, herhaaldelijk voor dat er nogal wat onbegrip heerst over de diversiteit van (plaag)insecten.
Een gerichte voorlichting in de vorm van een ‘workshop’ kan hierbij verhelderend werken. Deze workshops kunnen bij uw gemeente of bedrijf op afspraak worden gegeven voor groepen tot 20 personen. Het is een goede mogelijkheid om naar keuze met betrokken medewerkers van uw buurgemeenten of sportveldbeheerders gezamelijk deze workshop te organiseren.

Een workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Indeling van het insectenrijk met herkenning van de belangrijkste groepen insecten die een rol kunnen spelen in het openbaar groen en sportterreinen.
  • Voorbeelden van insectenaantastingen: waar, wanneer en hoe kunnen wij hier iets aan doen.
  • Hoe kunnen we door middel van een ecologisch beheer plagen voorkomen of beheersbaar maken.
  • Welke middelen (biologisch/chemisch) staan tot onze beschikking?
  • Vragen en discussie.

Doelgroepen:

  • De workshop richt zich vooral op de beheerders van de groene ruimte en beheer van gemeentelijke sportaccomodaties.
  • Deelname van sportveldbeheerders van geprivatiseerde sportverenigingen is mogelijk.
  • Grotere aannemers, gespecialiseerd in het onderhoud van de groene ruimte en/of sportterreinen.
  • Greenkeepers en golfbaanbeheerders

Het programma duurt ongeveer 3 uur (incl. vragen en discussie). Excursies naar probleemlokaties behoren tot de mogelijkheden (afhankelijk van het seizoen). Elke deelnemer ontvangt een uitgebreide documentatie over de behandelde stof.
Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden bij Insect Consultancy: (e-mail:
h.j.vlug@hetnet.nl)

Copyright © Insect Consultancy 2011