ROUWVLIEGLARVEN

RouwvlieglarvenEr komen in Nederland enkele soorten rouwvliegen voor. Bekend is de maartse vlieg (Bibio marci) die al vroeg in het voorjaar vliegt. De gewone rouwvlieg (Dilophus febrilis) vliegt ook in het vroege voorjaar en kan zeer massaal voorkomen, zwevend boven grasvlakten en wegbermen. In de Flevopolders geven ze vaak aanleiding tot overlast door hun talrijke aanwezigheid boven het wegdek waardoor ruiten van auto’s ernstig vervuilen. De vliegen zijn traag, vrij klein en hebben een matzwarte kleur. De vrouwtjes, die iets groter zijn dan de mannetjes hebben donker gekleurde vleugels, de mannetjes geheel heldere vleugels. Bij deze soort komt af en toe een zeer merkwaardig verschijnsel voor dat bekend staat als gynandromorfie. Dat betekent dat een exemplaar zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft.

Larven
Rouwvlieglarven zijn kleine, enigszins op emelten gelijkende larven. Het verschil met kleine emelten is echter direct te zien aan het feit dat rouwvlieglarven een duidelijke zwarte kop hebben, die niet ingetrokken is in een huidplooi. Rouwvlieglarven van de voor het gras belangrijkste soort Dilophus febrilis komen in groepen voor van vaak wel 100 per groep.
Schade
Schade
De rouwvlieglarven vreten aan de wortelhals van grassen waardoor het groeipunt afsterft. Bij ernstige aantasting kunnen grote oppervlakken gras geheel los komen te liggen. Na verdroging waait het losse gras weg zodat er slechts kale grond overblijft. Bij minder ernstige, plaatselijke aantasting ziet men het gras eerst enigszins zwart verkleuren waarna het al spoedig afsterft. Kijkt men rondom het groeipunt van de grasplant of graspol kan men vele tientallen larven aantreffen.Rouwvlieg
Rouwvlieglarven komen op alle soorten gras in alle situaties voor. Vooral op greens van golfterreinen worden ze al snel ontdekt en bij hoge dichtheden zullen ze de green gedeeltelijk of geheel vernielen.


Bestrijding
Voor de bestrijding geldt hetzelfde als bij de emelten:
Een chemische bestrijding is volgens de richtlijnen van de Nederlandse wetgeving niet mogelijk. Biologische bestrijding met behulp van insecten-parasitaire nematoden (aaltjes) is een goede mogelijkheid. Dit product zal over het algemeen te duur zijn voor de behandeling van weidegebieden. Voor particuliere tuinen, openbaar groen en sportvelden is dit wel een mogelijkheid. De gebruikte aaltjes behoren tot een andere soort dan die worden gebruikt bij de bestrijding van engerlingen. Aaltjes tegen rouwvlieglarven zijn verkrijgbaar bij de firma Hellingman in Wapserveen (zie
www.biocontrole.nl).
In geval van twijfel kunt u contact opnemen met Insect Consultancy (
h.j.vlug@hetnet.nl) voor een juiste determinatie en diagnose. 

Copyright © Insect Consultancy 2011