Inventarisatie engerlingen op golfbanen en sportterreinen

Onderzoek van sportveldcomplexen en golfbanen op de aanwezigheid van engerlingen is meestal erg zinvol. Vooraf is niet bekend waar een eventuele schade later in het jaar zal optredenen. Om deze schade te voorkomen kan Insect Consultancy voor u vaststellen  of het nodig is om een behandeling uit te voeren met de parasitaire nematoden (aaltjes). Op deze wijze kan veel meer pleksgewijs worden behandeld. Door Insect Consultancy wordt een risico inschatting gemaakt waarover u een rapportage ontvangt.

Voordelen:

Copyright Insect Consultancy 2004