SALLANDKEVER

De Sallandkever  is een soort die voor het eerst massaal werd aangetroffen in een deel van Twente. De naam duidt daar al op. Deze kever lijkt wel wat op de rozekever en op de kleine julikever maar is wat somberder gekleurd met een wat ruwere structuur op kop en halsschild.

Deze soort is bivoltien, dus één generatie per twee jaar. Er zijn berichten dat de sallandkever onder ongunstige omstandigheden drie jaar over zijn ontwikkeling doet. Dat geldt ook voor de kleine julikever. In tegenstelling tot de andere soorten is dit een soort die niet uitsluitend in warme droge zandgrond te vinden is. Ook op meer vochtige zandgronden zijn ze te vinden. Vooral in de gebieden die net achter de duinen liggen maar ook in Belgie komen ze veel voor als schadelijk in grasland en sportvelden. De engerlingen van deze soort zijn in het late najaar nog actief en komen in het vroege voorjaar ook nog voor in de zode. Het lijkt erop dat ze uitsluitend van de wortels van diverse grassoorten leven. Ze zijn goed te bestrijden met insecten-parasitaire nematoden (aaltjes).

Copyright © Insect Consultancy 2011